Szabályzat

Versenyző a jelentkezésével kötelezettséget vállal arra, hogy részt vesz Megyék Szépe rendezvényeken (beleértve a verseny elődöntőjét, középdöntőjét és döntőjét, a díjátadó rendezvényt, a felkészítő alkalmakat, a szervezőkkel egyeztetett fotózási napot, a sajtótájékoztatót, a média megjelenéseket és a versenyhez kapcsolódó programokat), amelyekről a jelentkezők időben, a rendezvényt megelőző legalább 5 nappal értesítést kapnak. Versenyző kijelenti továbbá, hogy a verseny döntőjén, középdöntőjén illetve elődöntőjén az előírt programnak és koreográfiának megfelelően lép fel.

Versenyző a versenyen való részvétel feltételeként elfogadja a versenyszervezők által kiadott programot, minden pontjának eleget tesz, késedelmekre illetve kimaradásokra nem kerít sort.

Versenyző köteles részt venni a verseny felkészítése, elődöntője, középdöntője, döntője során elrendelt fotózásokon.

Hozzájárul, hogy a verseny során a sminket és a frizurát a szervezők által kijelölt szakember gárda készítse el. A döntőbe jutott versenyző részt vesz a felkészítő tréningen. A válogatókról 12 modell jut a döntőbe. Amennyiben valaki visszalép a döntőn való részvételtől, helyét a be nem került versenyzők közül a legtöbb pontszámot elért versenyző veszi át.

Versenyző kötelezettséget vállal arra, hogy a verseny színvonalához illően viselkedik, a versenyt szervezőkre, támogatókra, a verseny zsűrijére nézve hátrányos kijelentést nem tesz, hátrányos aktív vagy passzív magatartást nem tanúsít, illetve nem alkalmaz, a szervezett programokról nem hiányzik, és nem késik, a verseny szervezőjének szabályzatait betartja. Amennyiben a versenyző e kötelezettségeit megszegi, a szervezett programokról hiányzik illetőleg jelentősen késik úgy a szervező bizottság külön jegyzőkönyv alapján jogosult a versenyből azonnali hatállyal kizárni.

Versenyző a felkészítésen, a döntőn, valamint az azt követő fogadáson a szervezők által előírt, vagy általuk engedélyezett ruházatban jelenik meg. A versenyt szponzoráló cégek reklámhordozóit, valamint egyéb kiegészítőit a rendezvényeken viseli.

Versenyző kijelenti, hogy a verseny időtartama alatt tartózkodik minden olyan magatartásformától, mely megbotránkozást válthat ki, vagy közerkölcsöket sért. Ez vonatkozik a kommunikációs illetve öltözködési normatívákra is.

Amennyiben a versenyző bekerül a döntőbe, azon és az azt előkészítő fotózásokon, média megjelenéseken, köteles részt venni. Amennyiben betegség vagy egyéb vis majornak minősülő ok miatt nem tud részt venni, úgy a helyét a következő fordulóban az a versenyző veszi át, aki a zsűritagok döntése alapján utána következik. A kiesett résztvevő kártérítési igénnyel nem élhet. Amennyiben az elődöntőben részt vevő versenyzőről a döntőbe jutott versenyzők kihirdetése után jut a szervezők tudomására, hogy nem felelt meg a versenyszabályzatban foglalt feltételek bármelyikének, abban az esetben azonnali kizárásra kerülhet.

Versenyző tudomásul veszi, hogy a Megyék Szépe Szépségverseny írott és elektronikus média partnerei fénykép és videó felvételeket készíthetnek a versenyről, a felkészítésről és az egész rendezvényről. Ezeket promóciós céllal megjelenteti különböző elektronikus és nyomtatott médiumokban területi korlátozás nélkül a versenyt szervező cég, valamint a jogtulajdonos cég teljes működési területén, ezért a versenyzőt a képmás felhasználásáért díj vagy a bevételekből részesedés nem illeti meg.

Versenyző tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a verseny kapcsán és arra vonatkozóan semmilyen interjút, sajtónyilatkozatot nem tehet ahol említésre kerül a verseny, illetve fényképet nem készíttethet szervező előzetes engedélye és tudomása nélkül. Ezen kikötés a középdöntő időpontjától számított egy év időtartamra érvényes.

A versenyt szervező bizottság a verseny döntésmechanizmusáról, a zsűriről, a szavazás módjáról részletes tájékoztatást ad a versenyző részére. Versenyző kijelenti, hogy az eredményt, a szavazást, a zsűri döntési jogkörét nem kritizálja, annak eredményeit maradéktalanul elfogadja.

Versenyző tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti szabályzatban foglaltaknak nem tesz eleget, illetve a fenti szabályokat megsérti, a jogtulajdonos illetve a szervezők jogosultak a versenyzőt azonnali hatállyal kizárni a további versenyből, illetve helyezéseket és díjakat megvonni a versenyzőtől. Amennyiben a versenyző - bármilyen okból kifolyólag - negatív hírét kelti a rendezvénynek, esetleg sajtóban negatívan nyilatkozik, a versenybizottság jogi eljárást indíthat ellene.

A döntőbe jutott versenyzők vállalják, hogy a döntő időpontjától számított egy év időtartamon belül maximum 4 alkalommal (külön szerződés nélkül) a cég vagy partnerei rendelkezésére állnak reklám, promóciós vagy egyéb megjelenésekre.

A Megyék Szépe helyezettjei, vállalják, hogy meghívás esetén a következő évi verseny promócióiban és döntőjén, mint zsűritagok térítésmentesen részt vesznek, valamint a koronázási ceremóniában is szerepet vállalnak.

A jelentkező a jelentkezési lap aláírásával és leadásával egyéb nyilatkozat nélkül elfogadja e szabályzatot, illetve tudomásul veszi az adatvédelmi nyilatkozatot. Ez a szabályzat megváltozhat, változását a verseny szervezője feltünteti a www.baranyaszepe.hu honlapon. A szabályzat ismeretének hiánya nem ment fel annak betartása alól. 18. életévüket be nem töltött versenyzőinktől írásbeli szülői/gondviselői hozzájárulást kérünk, melyet legkésőbb az élő válogatók alkalmával le kell adni a szervezők számára.

A jelentkező köteles hiteles információkat megadni a regisztrációs űrlapon és ezeket aktualizálni esetleges változáskor. A versenyző a cég részére átadott adatainak valódiságáért kezeskedik.

Adatvédelem: A verseny adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-82771/2015. A Misina-Qwert Kft. garantálja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz.